چالش کتابخوانی گام 2


کشور آخرین ها

اثر: پل استر(paul auster)

مترجم: خجسته کیهان

نشر افق

173 صفحه

10 روز!


کتاب بخشی از زندگی آنا بلوم رو روایت میکنه. دختری که برای پیدا کردن برادر گم شده اش وارد کشور بی در و پیکری میشه و قصه زندگی اش رو به صورت نامه برای کسی مینویسه که انگار در گذشته رابطه ای بینشون بوده.

100 صفحه اول عملا غم نامه حوصله سربریه که باید خودتو مجبور به خوندنش کنی. اما از ورود سام تازه کتاب کمی جذابیت پیدا میکنه. اما توصیفات قوی نویسنده باعث میشه بتونی تمام اتفاقات رو پیش خودت مجسم کنی.


بخش هایی از کتاب:

1.به طور کلی مردم فکر میکنند اوضاع در گذشته هرچقدر  که بد بوده، بهتر از امروز بوده. وضعیت دو روز پیش بهتر از دیروز بوده و هرچقدر بیشتر به عقب برگردی، جهان زیباتر و خواستنی تر میشود.


2.هنگامی که صدا از میان میرود چنان است که گویی فرد به عدم پیوسته است.


3.لحظه ای غفلت کافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هرچه را که به دست آورده ای، نابود میشود و از دست میرود.


4.دولت از داستان سازی و شایعه پراکنی خوش اش نمی آید. روحیه ی مردم را خراب میکند.


5.گفتم: منظورتان این است که شما به خدا اعتقاد دارید؟

- ما با او صحبت می کنیم، اما این که او گفته های ما را میشنود یا نه، مسئله ی دیگریست.


6.پایان فقط یک خیال است مقصدی که برای خود میتراشی تا بتوانی به رفتن ادامه دهی، اما زمانی میرسد که درمی یابی که هرگز به آن نمیرسی. ممکن است به ناچار توقف کنی اما، تنها به این خاطر که زمان به انتها رسیده است توقف میکنی، اما توقف به این مفهوم نیست که به آخر رسیده ای.


+این اولین نوشته کوثره. نظراتتون رو با دل و جان ته این پست در انتظارم.

+به امید خدا در اولین فرصت یه عکس درست و درمون از کتاب میگیرم و با این متن میذارم اینستا.

+اولین گام تو عید خونده شد.

+تو این چالش شرکت کنید.

+ چقد طولانی شد شرمنده :))