کوثر بانو یعنی بانوی پر خیر و برکت

Insta: kosar_e
Insta 2: khanoome_kaf
Goodreads: kosar_e
Quiz of king: kosar_e
Duty1206 این کد رو وارد کنید جایزه میده بهتون

:)