یه دریاچه دوسداشتنی

بعد از ظهر 2 روز پیش

همراه با کل شی قدیر


+[ اینجا ] وبلاگ آقای روانی است

ایشون یک مسابقه راه انداخته

ما را هم شرکت داده

هر کسی دوسداشت

زیر پستش از 0 تا 20 یه نمره به من بده.


+تشکرات