۱.قلبامون از فولاد نیست
پتانسیل شکستن دارن...

۲.وقتی به کسی احتیاج داریم
اندازه ای که موقع درخواستمون بهش احترام میذاریم
بعد از انجام شدن کار هم همون قدر بهش احترام بذاریم