در یه همچین مواقعی

کسی نباشه که باهاش حرف بزنی...


* با لحن "خندوانه یعنی" جناب خان لطفا.