پتوی گودزیلا افتاده وسط هال

شلوارش وسط اتاق

کتاب قصه هاش زیر تخت

اونوقت مامان اومده لیوان آب منو از لب تاقچه برداشته

میگه: چرا اینقد تو شلخته ای؟

میگم: به من میگی شلخته،

پس اون یکی چیه؟

میگه: خواهر توئه دیگه!