چند ماه پیش وقتی اینستاگرامم رو غیر فعال کردم

یهو در عرض ۲ ساعت ۵ تا از فالوئرهام کم شد

اینستافالو رو که چک کردم

دیدم دختر عمه ها و دختر داییم بودن!

الان که نگاه کردم

از همکلاسی ابتداییم گرفته

تا هم مدرسه ای های پارسالم

و آدم هایی که اصلا نمیشناسمشون

کلن 43 نفر همچنا فالو دارن آیدیمو


+یادم باشه یه چشم غره برم بهشون آخر هفته

++ عملیات با موفقیت انجام شد!