وقتی مطالعه ام به مرز ۶ ساعتم نمیرسه
وقتی کنکوریا تو وبشون میگن که ۱۲ ساعت در روز میخونن
وقتی یه سال موندم و هیچی به هیچی
وقتی دور تا دورم پر کتابهای نخوندس
وقتی پایه ام ضعیفه
وقتی همش از برنامه جا میمونم
وقتی زارت و زورت مهمون داریم و مهمونی میریم
وقتی پیش بینی رتبه ام براساس کنکور سال قبل تو سنجش از پارسالم بدتره
وقتی پیشبینی رتبه کانون حالمو میگیره
وقتی ...

+ کانون فرهنگی آموزش قلم چی، ازت بیزارم
به اندازه تمام عمرم اعتماد به نفسمو ازم گرفتی
تا عضوت بودم پشتیبانات
حالام پیشبینی رتبه و رشته ودانشگات