- نمیدونم این چن وقته چرا این همه وسیله میشکنه؟

+ میشکنه یا میشکونی؟

اصن ۲۰ سال پیش که تازه عروس بودی،

چیکار میکردی؟

- اون موقع ها که اصن خیلی بد بود

هی ظرف میشکستم

مخصوصا وقتی مهمونی میرفتیم!

+ مامان من بهت افتخار میکنم

که خراب کاری هاتو گردن میگیری


# از شروع ۹۵ تا حالا ۱ لیوان و یه کاسه شکسته.

برای پست های شما عنوان مینویسیم

با قیمت مناسب

بلاگی ها شامل 20% تخفیف میشوند