آدمایی که برای خرید شارژ ۵ تومنی به این صفحه میرسن،

۲ دسته اند:

۱.آدمای معمولی که عدد ۳ رو وارد میکنن

۲.آدمای غیر معمولی که ۵ رو وارد میکنن


+تا بصل النخاعم سوخت ینی