یک سالیه یه مرضی به جون من افتاده مث تبخال

باید اسمشو گذاش " تب کامنت "

هر از گاهی ظاهر میشه

بعد دوباره میره ته ته ذهنم گم و گور میشه 

اینجوریه که یه مدت بیخودی فک میکنم

واسه پست های دوستام کامنت گذاشتم

بعد میرم ۷-۸ تا از پستاشونو چک میکنم

اونوخ تازه یادم میاد فقط رفتم خوندمشون

ینی اصن کامنتی درکار نبوده