[ این لینک ] رو بخونید

[ این لینک ] رو ببنید

[ این هم لینک ]کتاب معرفی شده در فیلم

+ خدا میدونه چقد دلم سوخت وقتی این کتاب رو دیدم
اواخر اردیبهشت امسال
یه کتابچه نهایتا 30 صفحه صورتی رنگ برای آشنایی بیشتر با پریود به گودزیلامون دادن
تو 13 سالگی
وقتی که از 13 نفر دختر کلاسشون کمتر از 4-5 نفر هنوز پریود نشده
کتابچه پر بود از گل صورتی!!
انیمیشن های تار دختری که شکمش رو گرفته بود
چند تا میوه و سبزی!
و یه رحم...
و متنی که تلاش شده بود به سربسته ترین صورت آگاهی بده
+ پریود تابو نیست.