در وصف جذابیت شرلوک هلمز همین بس که وبلاگ نویس بود...