همه ی ما آدما تو زندگیمون گاهی به اسم تنوع دست به کار هایی می زنیم که با حماقت مو نمیزنن..

+جوری کوتاه کردم موهامو که اگه کچل میکردم سنگین تر بودم...