دخترم
امروز روز جهانی محیط زیسته
تو دنیای امروز شما احتمالا این واژه یه چیزی تو مایه های " توهم فانتزیـ" ـه
حتما جمله " محیط زیستِ برگشت دوست پسر/دخترت به این رابطه رو نداشته باش"
به اندازه سلام و خدا حافظِ ما عادی و خب پر کاربرده
اما ما منظورمون از محیط زیست یه مشت دارُ درختُ حیوونه
که هنوز منقرض نشده...