[ این ویدیو ] رو ببینید

جدا از بامزگی و اشک دم مشک دختره

باباهه یه جمله جالبی گفت:

YOU'D NO ALLOW TO HAVE BOYFRIEND TILL YOU'R 15

این ینی هر مدل زندگی قانون داره

حتی مدل غربی...