این کلاغا رو دیدین؟

یکی تو فاصله 5 متری اون یکی رو درخت میشینه
اون وقت جوری از ته ته ته وجودش فریاد میکشه
که قلب منِ آدم بوم بوم میکنه
چه برسه به جفتش...

+ کاش آدمام بلد بودن عاشقیشونو اینجوری فریاد بکشن