من هر وقتی دردی بهم میرسه، دست به دامن حضرت ابوالفضل میشم،

هروقت چیزی میخوام، صلوات.

خیلی خیلی کم پیش میاد دست رد بزنن به سینه ام.