کاش این روزا

در کنار محکوم کردن مرد نمیدونم کجایی

که برای در آوردن حرص زن اولش

با ۴ تا دختر همزمان ازدواج کرد

و امثال این دفاع از حقوق زنان،

یادمون نره که فقط دنبال حقوق پایمال شده خودمونیم

قرار نیست به جنس مخالفمون توهین کنیم

یا دنبال سلب حقوقشون باشیم

و یا اینکه به عقاید بقیه آدما بی احترامی کنیم.