کاش من هم به اندازه خیلی از وبلاگ نویس های دیگه شجاع بودم.


+ این دومین پستیه که دوستان یا متوجه منظور من نشدن

یا کلا ۱۸۰ درجه برعکس منظور من برداشت کردن

جدن انقد گنگ حرف میزنم؟