+آلما توکل از نویسنده هاییه که میخونمشون

هرچند که همه نوشته هاشو به طور کامل قبول ندارم

اما [ این ] به نظرم خوندنش ضرر که نداره هیچ مفید هم هس...