به نظر من بهترین هدیه ای که آدم میتونه به کسی بده کتابه

حالا فک کن دختر شینا هم باشه...


+ینی صمد میمیره دختره میشه زن ستار داداش صمد؟

نعععع...

اصن به من میاد ۱۰ روز دیرتر از موعد به دنیا اومده باشم

 انقد که عجولم؟